0.4% FTW

Što se bijeli u gori zelenoj?
Al’ su učitelj
ice, al’ su plaćene?
Da su učitelj
ice, već bi okopnule,
plaćen
e, već bi poletjele;
nit’ su učitelj
ice, nit’ su plaćene,
nego Šator age Trans-age:
on
a boluje u ranami ljutim.

:

Inkluzivnost

Rodno osjetljiv jezik

Na Krilu pišemo iz feminističke perspektive pa želimo da i oruđe koje koristimo – jezik – bude što više feminističko. Dok koristimo jezik, i jezik koristi nas – oblikuje način na koji razmišljamo i postojimo u svijetu. Zato nam je bitno istraživati njegov (pisani) potencijal.

Želimo se služiti rodno osjetljivim jezikom koji sabotira normativnu muškost hrvatskog te u jeziku otvara prostor za genderqueer i/ili nebinarne rodne identitete. Umjesto uobičajene kose crte (“učitelj/ice”) ili manje raširene upotrebe ženskog i muškog nastavka istovremeno (“reklie su”) odlučile smo koristiti znak “⁞” uz normativan ženski oblik.

Znak ⁞ čine četiri vertikalne točkice, a mi ga vidimo kao znak koji konotira poroznost – protočnost značenja – te stoga inkluzivnost i sposobnost obuhvaćanja kategorija izvan i između roda, odnosno iskustava stalnog ili fluktuirajućeg identificiranja i s “muškim” i “ženskim” i/ili nijednim od toga. Točkicama smo pojedinačno dodijelile sadržaj i funkciju, slijedeći formulu:

   [gramatički nastavak]

   i

   ili

   ni

U rečenici “Učitelj⁞ice su slabo plaćen⁞e” riječ “učitelj⁞ice”, uz ženski oblik “učiteljice”, točkicama uključuje riječi i ideje:

   učitelji

   učitelji i učiteljice

   učitelji ili učiteljice

   ni učitelji ni učiteljice

a “plaćen⁞e”:

   plaćeni

   plaćeni i plaćene

   plaćeni ili plaćene

   ni plaćeni ni plaćene

uz ženski oblik “plaćene”.

Naša zamisao gramatički manje glatko funkcionira kad su u pitanju riječi poput “radnik” i “radnica”, no i neidealnim “radni⁞ca” obuhvaćeno je:

   radnik

   radnik i radnica

   radnik ili radnica

   ni radnik ni radnica

te ženski oblik “radnica”.

Korištenje točkica eksperiment je te stoga često neće idealno funkcionirati. Ovisno o kontekstu, kombinirat ćemo znak ⁞ i druge opcije, a praksa će pokazati može li se naš prijedlog usavršiti i hoće li ga čitatelj⁞ice usvojiti.

portal Krilo

:

Kako ispravno izgovoriti:

 

Što se bijeli u gori zelenoj?

Al’ su ni učitelji ni učiteljice, al’ su ni plaćeni ni plaćene?

Da su ni učitelji ni učiteljice, već bi ni okopnuli ni okopnule,

ni plaćeni ni plaćene, već bi ni poletjeli ni poletjele;

nit’ su učitelji ni učiteljice, nit’ su plaćeni ni plaćene,

nego Šator age Trans-age:

ni on ni ona boluje u ranami ljutim.

Scroll to top